HONORARY COMMITTEE

Prof.Dr. Namık AK  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Arif ÖZAYDIN Gaziantep Üniversitesi Rektörü

Dr. Janar TEMİRBEKOVA Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Sharipov Kongratboy AVEZIMBETOVICH Taşkent Devlet ve İktisadiyat Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Fadıl HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Aykut HOCANIN Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Cengiz TOMAR Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili

Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAEV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR İstanbul Aydın Üniversitesi

 

ADVISORY AND SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof.Dr. Abdullah Çelik (Harran Üniversitesi)

Prof.Dr. Özgür Önder (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof.Dr. AbdullahYılmaz (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Ramazan Şengül (Kocaeli Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Nohutçu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof.Dr. Recep Bozlağan (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Yatkın (Fırat Üniversitesi)

Prof.Dr. Riccardo Mussari (Universty of Siena)

Prof.Dr. Akif Argun Akdoğan (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof.Dr. Richard Hindmarsh (Griffith University)

Prof.Dr. Akif Tabak (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof.Dr. Sabine Kahlmann (University of Postdam)

Prof.Dr. Ali Kaya (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)

Prof.Dr. Sait Aşgın (Karabük Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali Şahin (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Selim Kılıç (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali Vahit Turhan (Beykent Üniversitesi)

Prof.Dr. Selma Karatepe (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Prof.Dr. Aliikram Abdullayev (Azebaycan  Devlet  İdarecilik Akademisi)

Prof.Dr. Serhat Baştan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Prof.Dr. Arif Erençin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof.Dr. Sonia Haq (University of Chittagong) 

Prof.Dr. Ayşe Özcan (Giresun Üniversitesi)

Prof.Dr. Şafak Kaypak (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Ayşegül Mengi (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay (Balıkesir Üniversitesi)

Prof.Dr. Bayram Coşkun (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof.Dr. Tuğba Eroğlu (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Bekir Parlak (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Berkan Demiral (Trakya Üniversitesi)

Prof.Dr. Veysel Eren (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Constantin Marius Profıroiu (Bucharest University)

Prof.Dr. Veysel Kareni Bilgiç (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof.Dr. Derya Altunbaş (Giresun Üniversitesi)

Prof.Dr. Yakup Altan (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Yegane İsmayilova (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof.Dr. Ercan Oktay (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Yılmaz Bingöl (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof.Dr. Erol Esen (Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr. Yakup Bulut (Gaziantep Üniversitesi)

Prof.Dr. Fatma Neval Genç (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof.Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi)

Prof.Dr. Geert Bouckeart  (Leuven University)

Prof.Dr. Yüksel Demirkaya (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Gülise Gökçe (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Zaneta Ozolina (Letonia Univesity)

Prof.Dr. Gökhan Orhan (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Halil İbrahim Aydınlı (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe (Gaziantep Üniversitesi)

Prof Dr. Hamza Al (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Rıza Saklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç.Dr. Alper Özmen (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Hikmet Kavruk (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Doç.Dr. Cenay Babaoğlu (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof.Dr. Hilde Bjorna (Tromso University)

Doç.Dr. Erdal Bayrakçı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Gül (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Erol Turan (Kastamonu Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Erkul (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç.Dr. Esra Banu Sipahi (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi)

Doç.Dr. Esra Dik (Mersin Üniversitesi)

Prof.Dr. İsmail Ceritli (Antalya Bilim Üniversitesi)

Doç.Dr. Gürbüz Özdemir (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof.Dr. Juraj Nemec (Masaryk University Brno)

Doç.Dr. Hakan Candan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Kamil Ufuk Bilgin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Hayriye Şengün (Bayburt Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal Görmez (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Murat Ercan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof.Dr. Khalleddin İbrahimli (Avrasya Üniversitesi)

Doç.Dr. Murat Yaman (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof.Dr. M.Fatih Bilal Alodalı (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç.Dr. Murteza Hasanoğlu (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi)

Prof.Dr. M.Kemal Öktem (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Nazım Kartal (Sinop Üniversitesi)

Prof.Dr. Mahmut Güler (Trakya Üniversitesi)

Doç.Dr. Nihat Yılmaz (Gümüşhane Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Aktel (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Akif Özer (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Sefa Usta (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Göküş (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Sevcan Güleç Solak (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Menaf Turan (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç.Dr. Seyfettin Aslan (Dicle Üniversitesi)

Prof.Dr. Miguel Angelo Rodrigues (Minho University)

Doç.Dr. Susran Erkan Eroğlu (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof.Dr. Mithat Arman Karasu (Harran Üniversitesi)

Doç.Dr. Şakir Eşitti (Ardahan Üniversitesi)

Prof.Dr. Muharrem Güneş (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç.Dr. Uğur Sadioğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Muhittin Acar (Hacettepe Üniversitesi)

Dilzhan Ergaliyev (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Okcu (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Hayrulla Massadikov (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Önder (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Symbat Nakipbekova (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. Musa Eken (Sakarya Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Murat Kayıkçı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Nail Öztaş (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Namık Kemal Öztürk (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Nuray Ertürk Keskin (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Orhan Gökçe (Selçuk Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Önder Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

 

ORGANIZING COMMITTEE

Prof.Dr. Ercan Oktay

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici

Prof.Dr. Hikmet Kavruk

Prof.Dr. Kemal Görmez

Prof.Dr. Nail Öztaş

Prof.Dr. Mensur Nureddin

Prof.Dr. Veysel Eren

Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe

Doç.Dr. Deniz İşçioğlu

Doç.Dr. Dilorom Begmatova

Doç. Muhammadsidiq Amonboyev

Doç.Dr. Şerife Pekküçükşen

Dr. Öğr. Üyesi Pusat Pilten

Öğr.Gör. Aliye Kıray

Arş.Gör. Erdal Bilgiç

Mirtolib Mirzakhidov