YAYIN SEKRETERİ

 

Sekretin Adı Soyadı

Dahili

(0 338 226 21 00)

e-posta adresi

Araş. Gör. Fuat EROL

3521

ferol@kmu.edu.tr

Araş. Gör. İpek SÜRMELİ

3560

ipeksurmeli@kmu.edu.tr

Araş. Gör. Ece GÖL

3533

ecegol@kmu.edu.tr