KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ÖZEL SAYI II 2014


 

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

 

Sunuş

 

 

İçindekiler

 

 

Bir Söylem Analizi Girişimi: Asker ve Sindirella Hikayesi

A.Çağlar DENİZ

1-5

Özel Eğitim Kurumuna Devam Eden Mental Retardasyon Tanısı Almış 5-11 Yaş Çocukların Kelime Dağarcıklarının İncelenmesi

Nurcan KOÇAK - Kezban TEPELİ - Hatice YALÇIN - Banu USLU

6-13

Tarihî Kuzey Hindistan’da bulunan arkeolojik buluntular ve onların Köktürkler’le özdeştirilmesi üzerine

Firuze CUMANİYAZOVA

14-18

Dil-Kültür İlişkisi ve İran’da Türkçe Öğretime Etkisi

Emrah BOYLU

19-28

Bazı Termolüminesans Modellerin Sayısal Çözümleri

Erdem UZUN - Zehra AKGÖZ

29-36

Karapapak-Terekeme Türklerinde Doğa Olayları İle İlgili Halk İnançları ve Mitolojik Boyutu

Erkan ASLAN

37-40

Sezai Karakoç Şiirlerinde Tabiat ve Kültür Unsurları

Filiz FURTANA

41-48

Ayfer Tunç’un “TAŞ-KÂĞIT-MAKAS” Adlı Kitabında Anlatı(cı)ların Halleri

Şebnem AYSAN

49-61

Orta Asya Türk Dünyası Sineması’nın Etkili Dilini Yaratan Usta Bir Yönetmen: Tolomuş Okeev

Lokman ZOR

62-67

Doğu Anadolu’nun Kayaüstü Resimleri (Kars-Kağızman)

Muhsin Ertürk BUDAK

68-71

Dîvân Şiirinde Teknolojik Bir Alet:Usturlâb

İlyas KAYAOKAY

72-77

Çatlama Adlı Küçürek Öyküsünde Düalizm

Nurcamal ERMEKBAEVA

78-81

Uygur   Yemek   Firmalarının   İşletme   Sorunları   ve    Çözüm Yöntemleri   Üzerine

MaiMaiTiAili  TUERDİ

82-84

Pekin’de Yeni Bulunan Dört Dilli Abidenin Çağatay Türkçesi Kısmı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Ahmet HOJAM

85-91

Necati’nin Redifi Yer Ve Şahıs İsmi Olan Gazellerinde Tasvir Unsurları

Bayram ÇELİK

92-99

60-72 Aylık Çocukların Türkçe Dil Kullanımı Düzeyleri Ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Nurcan KOÇAK - Büşra ERGİN - Hatice YALÇIN

100-106

Asya Hun Devletinde Mao-Tun (Metehan) Dönemi

Canan ATALAY

107-109

Divân Şâirlerinde İlm-i Tencîm Tesîri

Dilek IŞIKHAN

110-114

Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocukların Kelime Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Emine GÖZALAN - Nurcan KOÇAK

115-121

Türk ve Ukraynadaki halk atasözlerinde kadin görüntüsü (dil karşilaştırmali özellikleri)

Irina YUZVYAK

122-127

Telmih Sanatının Âsım'da İşlevsel Kullanımları Üzerine

Orhan BALDANE

128-137

Cemal Süreya Şiirinde Sokak

Rukiye IŞIK

138-145

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3D modelleme

Vüsal RÜSTEMOV

146-150

Aydın Yöresi Halk Hekimliğinde İncirin Kullanımı

Gökçe Zeynep ÖZATALAY

151-154

Kazakistan ve Türkiye’deki Ahşap Beşiklerin Tarihi Sanatsal Özellikleri

Gulbanu KOSHENOVA

155-159

Türkiye Türkçesinde Eş Anlamlılık ve Örtmece (Tabu) Kelimelerin Eş Anlamlılık İçindeki Yeri

Halil İbrahim ÖZDEN

160-165

Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarındaki Sorunlar Üzerine Bir İnceleme

İrfan AYDIN

166-170

Türk Müziğinde “Dil” Sözcüğünün Kullanıldığı Atasözü ve Deyimler Üzerine

Merve YÜKSEL

171-175

Köprü Sözlük Kavramı ve Türkçedeki Örnekleri

Nazmi ALAN

176-180

Türkçe Çevirimiçi Derlemeler Üzerine

Serdar KARAOĞLU

181-188

Tamlayanın Sergüzeşti

Yeşim TÜTÜN

189-192

Yayın ve Yazım Kuralları