EDITORIAL SECRETARY

 

Sekretin Adı Soyadı

Dahili

(0 338 226 21 00)

e-posta adresi

Araş. Gör. Fatma Esra SOYSAL

3522

fesrasoysal@kmu.edu.tr

Araş. Gör. Umut ÇİL

3520

umutcil@kmu.edu.tr

Araş. Gör. Nagehan KAYA

3515

nkaya@kmu.edu.tr