KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ HAZİRAN 2014


 

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

 

Sunuş

 

 

İçindekiler

 

 

Sağlık Sektöründe Yabancılaşma Düzeyi

Hayrettin USUL - Aysel ATAN

1-10

Çocuğa Uygulanan Şiddet: Türkiye Özelinde Sosyolojik Bir Yaklaşım

Dolunay ŞENOL - İbrahim MAZMAN

11-17

Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Turizmin Önemi

Sabriye ÇELİK UĞUZ

18-22

Et-Tâhir Vattâr’ın Toplumcu Gerçekçi Romanlarında “Mücadele”

Ahmet Hamdi CAN

23-40

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması

Seyit Ahmet SOLMAZ - Özlem AKSOY - Serkan ŞENGÜL - Mehmet SARIIŞIK

41-55

KOBİ ’lerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği; Karaman İlinde Bir Uygulama

Deniz BİLGİN - Kemal ESENGÜN

56-63

Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki Saltanat Mücadelelerinde Çukurova Ermenilerinin Rolü

Mevlüt GÜNLER

64-71

Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeyleri ile Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği

Meral EROL FİDAN - Hasan CİNİT

72-85

Örgütsel Yabancılaşma Olgusunun İşTatmini Üzerine Etkisi: Niğde İlinde Bir Araştırma

İbrahim YALÇIN - Seçkin Can KOYUNCU

86-94

Doğaya Dayalı Turizm Faaliyetlerinin Gelişiminde Toplum Temelli Doğal Kaynak Yönetiminin Önemi

Özlem KÖROĞLU - Sebahattin KARAMAN

95-106

Sosyal Sermaye, Sağlık ve Hastalık

Oya ERYİĞİT GÜNLER

107-113

Gerçek Bir Âlim, Mümtaz Bir Şahsiyet: Sabri Fehmi Ülgener

Mustafa ACAR - Hüsnü BİLİR

114-122

Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Murat ÖZ - Esra UYAR

123-132

Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel İşletmeleri Araştırması

Berrin GÜZEL - Gökhan AYAZLAR

133-142

Avrupa Parlamentosu: Yapısal Bir Analiz

Demokan DEMİREL

143-148

 Yayın ve Yazım Kuralları 

149-150