KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ARALIK 2014


 

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında “İnovasyon Kültürü”

 Sema YİĞİT

1-7

Karar Vermeyi Etkileyen Yapısal Faktörler Bakımından Yönetim ve Organizasyon Teorilerinin İncelenmesi

Mustafa LAMBA

8-18

Türkiye’deki Üretici KOBİ’lerin AB Üyeliğine Bakışı

Umut ÇİL

19-27

Bir Çağın Vicdanı, Seraâzad Düşünceli Münzevi Yıldız: Cemil Meriç

Mustafa ACAR - Hatice BIYIK

28-33

Kalkınma Ajanslarının Sürdürülebilir Bölgesel Turizmin Gelişimine Etkisi: GMKA Örneği

Çiğdem ÖZKAN -  Melahat YILDIRIM SAÇILIK - Barış YEŞİLDAĞ

34-44

İşletme Sermayesi Yönetimi: Mermer İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

Osman AKIN - Emine Dilek ESER

45-55

Çocukların Tüketim Hakkındaki Aile İletişimleri İle Materyalist Eğilimleri ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki

Sezen BOZYİĞİT - Yasemin KARACA

56-64

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Muktedir İktidarı ve Sistem Meşrulaştırması

Taylan Can DOĞANAY

65-72

Fizik Öğretmenlerinin 2011-2012 Öğretim Döneminde İlk Defa Uygulanan 12. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına Bakışı

Özlem SADİ - Murat YILDIZ

73-79

Sportif Rekreasyon Uygulama Politikaları Üzerine Bir Araştırma

Sefa Şahan BİROL -  Suat KARAKÜÇÜK

80-86

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi

M. Arif ŞAHİNLİ - Nazan ŞAHBAZ KILINÇ

87-103

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet

Timur TÜRGAY

104-113

 Yayın ve Yazım Kuralları 

114-115