KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ HAZİRAN 2015


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi İle Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Granger Nedensellik

Emine KAYA

1-6

Presenteeism (İşte Varolamama) İle Yaşam Doyumu, Fiziksel ve Ruhsal İyilik Halinin Etkileşimine Yönelik Seyahat Acentası İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT - Düriye BOZOK

7-13

Kalite Kontrol Grafiklerinden “Shewart, Cusum ve Ewma” nın Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması

İrfan ERTUĞRUL - Abdullah ÖZÇİL

14-26

Suşehri Küçük Sanayii Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaların VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi

Mustafa ÖZKAN - Hüdaverdi BİRCAN 

27-34

Lider, Teşkilat, Doktrin'in İflası: Ülkücü Harekette 1980 Sonrası Dönüşüm, Bölünme ve İç Çatışma

Özgür BAYRAKTAR

35-40

Siyasal Pazarlama Uygulamalarının İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Can DEMİRTAŞ - Çağatay ORÇUN

41-48

Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi

Gamze BAYIN

49-55

Dış Kaynak Kullanımının İşletme Finansal Performansına Etkisi: Düzce İli İmalat Sanayisinde KOBİ Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Kahraman ÇATI - İstemi ÇÖMLEKÇİ - Emre ZENGİN

56-67

Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi ve İstihbarata Yönelik İlke ve Yöntemleri

Mehmet ŞİMŞİR

68-79

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Selahattin AKPINAR - Öznur AKPINAR - Kazım NAS

Veysel TEMEL - Sefa Şahan BİROL

80-84

Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi

Ahmet ÖZEN - Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ - Ercan BAHTİYAR

85-93

Yayın ve Yazım Kuralları

94–95