KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Haziran 2010


İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
Künye
 
 
 
Bulanık Doğrusal Programlama ile Süt Ürünleri İşletmesinde Bir Uygulama
Osman Çevik – Yasemin Yıldırım
Konaklama İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim Süreci: Kavramsal Bir Yaklaşım
-İsmet Kaya

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama- Nihan Tırmıkçıoğlu Çınar

 37-45

2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
- Süreyya Yıldırım

 47-55

Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler Ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması - Şakir Sakarya – Suat Kara
 
“Olimpiyat Kenti”nden “Olimpiyat Devleti”ne - Yusuf Şahin
Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi - Semra Tetik
 
Saldırgan Davranışlar ve Örgütsel Mağduriyet Üzerine Kavramsal Bir Araştırma -  Hasan Gül
Röportaj Takdim: Hayek’in Kötü Şöhretli Röportajları - Can Madenci

I.Röportaj: Friedrich Von Hayek: Liberalizmin Lideri Ve Üstadı / Röportajı Yapan: Renèe   Sallas -  Çeviren: Can Madenci

 103-108 

II. Röportaj: Friedrich Von Hayek: Kölelikten Özgürlüğe /  Röportajı Yapan: Lucia Santa Cruz - Çeviren: Can Madenci

109-114

 Yayın ve Yazılım Kuralları