KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ HAZİRAN 2017


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etkileyen Etmenler

Özgür UĞURLUOĞLU, Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN,

Duygu ÜREK, İpek BİLGİN DEMİR, Yonca ÖZATKAN

1 - 7

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Ekonomik Özgürlüğün Önemi: Panel Veri Analizi

Taner GÜNEY

8 - 14

Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Niyeti: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Elif Türkan ARSLAN, Murat KAYALAR

15 - 26

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği

Osman ÇEVİK, Taylan Can DOĞANAY, Ebubekir KARAÇAYIR

27 - 33

Etik Konumun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Etik Konum Kuramı Çerçevesinde Bir Analiz

Utku GÜĞERÇİN, Ünal AY

34 - 46

Kadınların Boşanma Sonrası Yaşamlarının Psiko-Sosyal Açıdan İncelenmesi

Sefa Şahan BİROL, Veysel TEMEL, Elif AYDIN

47 - 54

Kırşehir Koşullarında Besi Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Tarımsal Politika Arayışları (Körpınar ve Taşlıtepe Köyleri Örneği)

Hasan Gökhan DOĞAN, Başar ALTUNTAŞ

55 - 64

Tüketicilerin Seyahatleri Sırasında Besin Seçimleri, Yöresel Gastronomi Davranışları ve Destinasyon Seçiminde Gastronomi Unsurlarının Rolü: Konya-Karaman Örneği

Ali ŞEN, Nazan AKTAŞ

65 - 72

Türkiye’de Modernleşmenin Süreçsizliği: Hürriyetin Peşinde Cemil Meriç

Taylan Can DOĞANAY

73 - 77

Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Üniversite Personelinin İş Doyum ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Elif AYDIN, Sefa Şahan BİROL, Veysel TEMEL

78 - 83

6360 Sayılı Kanun’la Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belde Belediyelerinde Halkın Uygulamaya İlişkin Algısı: Atça (Sultanhisar-Aydın) Örneği

Fatma Neval GENÇ, Erhan KORKIN

84 - 95

Kayıt Dışı Ekonomi Bağlamında, Dünya ve Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam, Terhaneler ve Çocuk İşçiler

Zafer YILDIZ, Savaş YILDIZ

96 - 106

Turizm Gelirleri ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Ahmet ŞAHBAZ, Zekeriya MIZIRAK

107 - 114

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımları ve Ekonomik İllüzyon Etkisi

Mehmet ALAGÖZ, Turgut YOKUŞ

115 - 122

Özel Sektör ve Kamu Yönetiminde Kariyer Planlaması

İsmail GÖKDENİZ

123 - 131

Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi

Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Ömür ALYAKUT,  Nükhet ADALET AKPULAT

132 - 140

The Syrian Refugee Crisis and Turkey-EU Relations: Responses in Politics

Şeyma AKIN, H. Bahadır AKIN

141 - 150

 Yayın ve Yazım Kuralları 

151 – 152