KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ARALIK 2018


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Hizmetkâr Liderlik Algısının Personel Güçlendirmeye Etkisi: Perakende Sektörü Çalışanları Araştırma

The Effect of Servant Leadership Perception on Employee Empowerment: A Research on Employees in Retail Sector

Ali Şükrü ÇETİNKAYA,  Esra YILDIZ

1- 11

Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı  (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları )

Candidate City Image In The Olympic Games Promotional Films (2016, 2020, 2024, 2028 Olympic Games)

Yusuf YURDİGÜL, Niyazi AYHAN

12-20

Kültürel Kimlik ve Medya: Kırgız Medyasında Evlenme Biçimi Gösterim Pratikleri (“El Ukpasin”Filmi Örneğinde)

Cultural Identity and Media: Screening Practices of Marriage in Kyrgyz Media (The Case of “El Ukpasin” Films)

Regina JAMANKULOVA, Niyazi AYHAN

21-26

Paul Brass ve Seçkinci Etnik Milliyetçilik Anlayışına Eleştiriler

Paul Brass and Criticism on the Conception of Ethnic Nationalism

Ömer Fuad KAHRAMAN

27 - 35

Kent Estetik Kurullarının İşlevselliğine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ve Karaman İçin Bir Model Önerisi

A Comparative Research on The Functionality of The Urban Aesthetic Committee and a Model Suggestion for Karaman

Hakan CANDAN, Ercan OKTAY, Arzu M. EROL, Tuba Perihan KAYA

36 - 49

Kooperatif İşletmeleri Reklam Filmlerinin Tüketici Algısı Üzerindeki Etkisi Ve Farklılaşması: Konya İlinde Bir Araştırma

Effect and Differentiation on Consumer Perception of Commercial Films of Cooperative Enterprises: A Research in Konya Province

Selda BAŞARAN ALAGÖZ, Hüseyin Çağatay KARABIYIK, Aylin YILMAZ

50-58

Endüstriyel Makine İmalatı Yapan İşletmelerde Maliyet Sisteminin Oluşturulması ve Bir Uygulama

Forming the Cost System in Business Firms Making Industrial Machine Manufacturing and a Relevant Application

Rabia ÖZPEYNİRCİ, H. Binnur ŞİRİN

59-71

 Yayın ve Yazım Kuralları 

72-73