KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ÖZEL SAYI I 2014


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

 

 

Sunuş

 

 

 

İçindekiler

 

 

 

Sosyo-Kültürel Yapı ve Suç Olgusu Arasındaki İlişki: Malatya İli Örneği

 

Arzu YILDIRIM

1-7

 

Mahkûmların Suç Algısı

 

Şükrü BİLGİÇ 

8-17

  

Bürokrasi ve Suç Olgusu

 

Meryem ÇAKIR

18-24

 

 

Kırsaldan Kente Göç ve Değişen Siyaset: Muş Örneği

 

Arzu YILDIRIM

25-32

 

 

Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Kentsel Haklar Temelinde Değerlendirilmesi Gerekliliği

 

Hakan ARSLAN

33-41

 

 

Mülteci- Sığınmacı Cinnetleri Ve Toplum “Her İnsanın Huzur İçinde, Kendi Evinde, Sevdiği İnsanların İçinde Ve Vatanında Ölme Hakkı Vardır!”

 

Keriman YILDIZ-Ümmühan ÜNLÜ-Metin SEZER

42-50

 

 

İnternetin Görünen Yüzü

 

Arzu YILDIRIM

51-59

  

Kitle İletişim Araçları ve Suç Olgusu

Fadime DİLBER

60-66

 

Haritalar Üzerinde Suç Verilerinin Görüntülenmesi ve Analizinin Sağlanması: Kocaeli İli Örneği

 

Süleyman EKEN-Pınar Yıldız KUMRU

67-72

 

 

Kırıkkale’de Suç Perspektifi ve Tedbirler

 

Rafet ÇEVİKBAŞ-Ufuk COŞTAN

73-81

 

 

Suç Önlemenin Önemi ve Etkisi

 

Ahmet Hamdi AYDIN 

82-84

 

Arendtçi Yaklaşım Bakımından Ulus-Ötesi Süreçlerde İnsan Hakları Ve Uluslararası Göç Süreçleri: Önleyici Güvenlik Yaklaşımı Açısından Bazı Değerlendirmeler

 

Buğra ÖZER- Güven ŞEKER- Mustafa ÖKMEN 

85-91

 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvurularda Önemli Bir Zarara (Önemli Bir Dezavantaja Uğrama) Kriteri

 

Faruk BİLİR 

92-98

 

 

İnsan Hakları Bağlamında Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması

 

Ali KORKMAZ

99-103

 

 

Suç Olgusuna Teorik Ve Eleştirel Bir Yaklaşım

 

İsmail GÜLLÜ 

104-107

 

 

Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık

 

Orhan BİNGÖL

108-114

 

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015’in Genel Bir Değerlendirilmesi

 

Kasım TATLILIOĞLU

115-122

 

 

Semavi Dinlerde (İslam, Hristiyanlık, Yahudilik) Kadına Şiddet Ve Saygının Karşılaştırılması Hakkında Araştırma

 

Ameneh BASERİ

123-127

 

 

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel Analizi

 

Sefer KALAMAN-Mikail BAT

128-136

 

 

Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi

 

Hatice YALÇIN-Nurcan KOÇAK-Gökhan DUMAN

137-143

 

 

Hukuk Kültürü Suç Ve Kentsel Yağma

 

Mithat Arman KARASU

144-150

 

 

İdarenin Düzenleme Konusu Olarak İnternet Ve İnternete Erişim Yasakları

 

Müslüm AKINCI-Ş. Cankat TAŞKIN

151-165

 

 

Medyada Şiddetin Dönüşümüne Bilinçaltı Etki Yöntemleri Ve “Mutlu Şiddet” İlişkisi

 

Mustafa AYDEMİR

166-170

 

 

Televizyon Programları, Sembolik Tüketim Ve Toplumsal Yansımaları

 

Tamer BARAN- Serhat BARAN

171-175

 

 

Organize Suç Örgütleri Yapısına Antimatroit Tabanlı Kooperatif Oyun Teorik Yaklaşım

 

Murat BEŞER

176-180

 

 

Organize Suçlarla Mücadele (Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Alınan Önlemler)

 

Mine Gözübüyük TAMER 

181-187

 

 

Spor’da Şiddet’in Ulaştığı Nokta; 17 Eylül 1967 Kayserispor-Sivasspor Karşılaşması

 

Erol İLHAN 

188-196

 

 

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler

 

Veysel EREN-Abdullah AYDIN

197-205

 

 

Organize Suç ve Terör Örgütleri ile Mücadelede Önleyici İstihbarat Hizmeti için Matematiksel Yaklaşım

 

Murat BEŞER 

206-211

 

 

İslam Dininin Suça Bakışı ve Suçu Önlemeye Yönelik Yaklaşımları Üzerine Bir Analiz

 

İsmail GÜLLÜ-Muhammet Ali CAN

212-216

 

 

Çocuk Suçluluğu ve Gelişimsel (Risk-odaklı) Suç Önleme

 

Tuba TOPÇUOĞLU 

217-226

 

 

Yerel Yönetimlerde Suç Önleme Politikası Olarak Farklılıkların Yönetimi: Seferihisar Belediyesinde Bir Uygulama

 

Erkan ÇAKIR-Zekeriya SARIHAN-Nazlı ÖZCAN SARIHAN 

227-231

 

 

Yayın ve Yazım Kuralları