KMÜ İİBF Dergisi Mayıs 2007 Özel Sayısı


 
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO

Yerel Kalkınma’da Küresel Yaklaşımlar Ve Türkiye’nin Konumu

Bülent DARICI

Küreselleşmenin Yerel Ekonomiler Üzerindeki Etkileri
                                                      İbrahim ARSLAN, Mustafa METE, Vedat BAL
Yenilik Çalışmalarında Dış Kaynak Kullanımı
                                                                                            Süleyman BAYINDIR