• darkblurbg
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Yayın hayatına Selçuk Üniversitesi bünyesinde Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak başlayan dergimiz 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak isim değiştirmiştir. 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) olarak tekrardan isim değişikliğine giden dergimiz, bu ismiyle yayın hayatını sürdürmektedir. 

KMUSEKAD, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik vb. benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmaya çalışır. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; TR Dizin , EBSCO, SOBİAD, Prequest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ)  tarafından taranmakta ve endekslenmektedir.

NOT: KMUSEKAD dergiparka geçiş sürecini tamamladığı için yazarların makalelerini Dergipark sistemindeki yazım kurullarına göre düzenlemeleri ve dergipark üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Dergiparktan erişim için http://dergipark.gov.tr/kmusekad