• darkblurbg
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, pazarlama, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik, sosyoloji, felsefe ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmaya çalışır. Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; EBSCO, SOBİAD, Prequest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir.

Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir. Uygun bulunduğu takdirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır.

*** Dergiparka geçiş süreci başlatıldığı için eski sistem üzerinden makale kabulu durdurulmuştur. Yazarlar makalelerini Dergipark üzerinden gönderebilirler. Eski sistemde değerlendirme süreci devam eden makalelerin takibi bir önceki sistem üzerinden yapılacaktır.

Dergiparktan erişim için http://dergipark.gov.tr/kmusekad