KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ARALIK 2015


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Ekoloji Ekseninde İnsan-Doğa İlişkisi ve Özne Sorunu

Arzu MALTAŞ

1-8

Isparta’da Medikal Turizmin Yapılabilirliği Üzerine Bir Çalışma

İsmail GÖKDAYI - Mehmet POLAT

9-16

Pazar Kurdu Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama

Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN

17-22

Devlet Planlama Teşkilatı’na Sosyalist Planlama Açısından Bir Bakış

Selime YILDIRIM

23-32

Bilgi Toplumunda İnternetin Önemi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Oya ERYİĞİT GÜNLER

33-40

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan İç Faktörlerin Analizi

Abdulvahap AKINCI -  Sefa USTA

41-52

Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım: Konya Örneği

Belgin UÇAR KOCAOĞLU -  Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL

53-62

Bedelli Sermaye Artırımı Duyurularının Halka Açık İşletmelerin Hisse Senedi Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

Engin KÜÇÜKSİLLE - Rozi MİZRAHİ

63-69

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri

Veysel TEMEL -  Vedat AYAN

70-76

Kongre Delegeleri ile Yerli Turizm İşletmecilerinin Bakış Açısından İstanbul ve Rakip Şehirlerin Kongre Turizmine İlişkin Rekabet Güçlerinin Karşılaştırılması

Fatma ÖZÇELİK HEPER - Mehmet SARIIŞIK

77-89

Termal Otel İşletmelerinde Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı

Şule ARDIÇ YETİŞ

90-98

Türkiye’de Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Sisteminin Pay Sahiplerinin Yönetime Katılımına Etkileri: BİST 100 Şirketlerinde Bir Araştırma

Mete KARAYEL - Mehmet Alaaddin KOÇAK

99-109

Rekabet, Finansman ve Pazarlama Perspektifinden Karaman’da Elmacılık Sektörünün Durumu

Osman ÇEVİK – Murat BAY – Mustafa MORTAŞ – Murat ÖZ – Namık Kemal ERDEMİR

110-126

 Yayın ve Yazım Kuralları