KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ARALIK 2016


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği

Yusuf SAYIN, Ahmet USANMAZ, Fırat ASLANGİRİ

1- 13

Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Kamu Hastaneleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Gözde YEŞİLAYDIN, Gamze BAYIN, Afsun Ezel ESATOĞLU, Gökhan YILMAZ

14- 22

Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği

Müge SAĞLAM, Mehmet BAŞAR

23- 29

Hazır Giyim İşletmelerinde Beden Numaralarına Göre Oluşacak Talebin Belirlenmesi: Örnek Bir Uygulama ve Karşılaştırma

Nurgül KILINÇ, Muazzez ÇAKIR AYDIN

30- 35

Katılım Kültürünün Gelişiminde Kent Konseylerinin Rolü: Karaman Kent Konseyi Örneği

Sefa USTA, Erdal BİLGİÇ

36 - 45

Türkiye’de İç Güvenlik Aktörlerinin İç Güvenlik Yönetiminde Halka Hesap Verebilirlik Sorununa İlişkin Algıları ve Çözüm Önerileri

Ahmet Hamdi AYDIN, Mehmet ÖZEL

46-59

Türkiye Turizmi İçin Fırsat Pazarı İran

Zafer YILDIZ

60-67

Karanlık Bir Gelecek Tasavvuru: Sessizlik Kuleleri 2084

Macit BALIK

68-76

Mobbing (Psikolojik Şiddet) ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama

Aykut BEDÜK, Esra YILDIZ

77-87

Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Denetim Firması Uygulaması

 Esra DEMİR, Yavuz ÇİFTCİ

88-97

Başarılı Zekâ Kuramının Kuramsal Yapısı ve Eğitime Yansıması

Nihal YILDIZ YILMAZ, Ayşe MENTİŞ TAŞ

98-107

Ortadoğu’da Bölgesel Milliyetçilikler: Mısır Örneği

Gökhan BOZBAŞ

108-113

Yayın ve Yazım Kuralları

114-115